NZOZ ESKULAP Spółka zo.o.
Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Copyright © 2015
Med-Info.pl - Informator Medyczny
Med-Info.pl Informator Medyczny
właściciel:
IGEO Agencja Reklamowa
ul. Poznańska 20, 74-200 Pyrzyce
tel. 48 606 13 70 15, e-mail: nowak@igeo.pl
www.igeo.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Sp. z o.o. rozpoczął działalność 1 stycznia 2002 roku. Organem założycielskim jest ESKULAP Spółka z o.o.,  którą tworzy ośmiu lekarzy.

Przejęliśmy zadania Samodzielnego Gminnego ZOZ, wyodrębnionego w 1998r. z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.

Pracujemy w przychodni w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 11

Pacjentów obsługuje 9 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 8 pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych, 2 położne środowiskowo - rodzinne, 3 pielęgniarki praktyki, 4 rejestratorki.

Nasze zadanie to świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z Umową zawartą z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

ul. Jana Pawła II 11
74 - 200 Pyrzyce
woj. Zachodniopomorskie

telefony do rejestracji:
+48 91 5 701 504
+48 91 5 701 647
+48 91 5 700 113

telefony komórkowe:
+48 605 437 946
+48 509 740 371
mapka
Z myślą o pacjentach...
KONTAKT W SPRAWIE UMIESZCENIA REKLAMY
IGEO Agencja Reklamowa
tel. +48 606 13 70 15 lub nowak@igeo.pl